detective k secret of virtuous widow เล่าราวการเสี่ยงอันตรายของสายลับแนวหน้าของโจชอน (คิม จิน) โดย เขารับพระสั่งการมาจากพระราชา โจชอนมีการการฆ่าสม่ำเสมอและก็เป็นสิ่งที่กำลังตาราง ติดอยู่มประเทศนี้ ระหว่างการกระทำภารกิจลับเขาได้เจอกับ ลี […]